Kontakt

INFORMACJE O DOSTAWCY AUDIOWIZUALNEJ USŁUGI MEDIALNEJ NA ŻĄDANIE

Dostawcą audiowizualnej usługi medialnej na żądanie pod nazwą „Kanał Zero” jest:

Kanał Zero Spółka Akcyjna
ul. Szara 10
00-420 Warszawa
www.kanalzero.pl

Dane kontaktowe:
Kanał Zero Spółka Akcyjna
ul. Szara 10
00-420 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel. do działu IT: 600 983 300

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Dostawca usługi medialnej podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skład Zarządu Kanał Zero S.A.:
Krzysztof Stanowski – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Kanału Zero S.A.
Bogusław Leśnodorski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marta Sosnowska – Członek Rady Nadzorczej
Emil Tomaszewski – Członek Rady Nadzorczej.

Beneficjentem rzeczywistym Kanał Zero S.A. ujawnionym w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest:
Krzysztof Stanowski

Wpis Kanał Zero Spółka Akcyjna w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

Lista wszystkich dostarczanych przez Kanał Zero S.A. usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych dzienników lub czasopism:
1) Kanał Zero – kanał YouTube https://www.youtube.com/@KanalZeroPL
2) Kanał Zero – serwis internetowy https://kanalzero.pl/